canadainfo.net
Đám cháy cỏ lan nhanh thiêu trụi 34 xe tại Lễ hội Hoa oải hương Niagara
Thiệt hại hơn một triệu đô-la.