canadainfo.net
Thủ tướng Canada bị phạt $100 vì không kê khai kiếng mát do thủ hiến PEI tặng
Theo quy tắc về xung đột lợi ích, quà tặng có giá trị trên $200 phải được kê khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận.