canadainfo.net
Các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương có nhiều di dân hơn, nhưng ít người ở lại
Số di dân tới các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương của Canada nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều người không ở lại, theo một báo cáo mới. Báo cáo do Hội đồng Kinh tế Các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương cô…