canadainfo.net
Hơn 28,000 người vượt biên trái phép vào Canada từ năm ngoái, nhưng chỉ 1% bị trục xuất
Tuy đa số những người vượt biên trái phép từ Mỹ có thể không đủ điều kiện được ở lại Canada, tới nay chỉ có khoảng 1% bị trục xuất.