canadainfo.net
Mỗi gia đình nạn nhân vụ tấn công bằng xe van sẽ nhận được $500,000 từ quỹ #TorontoStrong
Quỹ #TorontoStrong đã quyên góp được hơn 2.5 triệu đô.