canadainfo.net
Canada sẽ bị đánh thuế thép và nhôm trừ phi ký kết NAFTA “công bằng”: Trump
Trump bác bỏ yêu cầu của Canada đòi được miễn ngay các loại thuế nhập khẩu thép và nhôm mới được ông đề xuất.