canadainfo.net
Với quy định mới về mortgage, thu nhập cần tăng bao nhiêu mới mua được nhà (hoặc phải mua nhà rẻ hơn chừng nào) ở Canada?
Do quy định stress test nghiêm ngặt hơn, người mua nhà phải có thu nhập cao hơn hoặc mua nhà giá trị thấp hơn. So sánh 2 kịch bản ở mỗi tỉnh bang.