canadainfo.net
Lyft, đối thủ lớn nhất của Uber, sẽ hoạt động ở Toronto trước cuối năm
Toronto sẽ là thị trường đầu tiên của Lyft bên ngoài nước Mỹ, nơi công ty hoạt động ở 300 thành phố.