canadainfo.net
Người Canada bớt nồng nhiệt với di dân, theo khảo sát của chính phủ
Người Canada bớt cởi mở và nồng nhiệt với di dân, theo cuộc khảo sát do chính phủ liên bang thực hiện mỗi năm trong quá trình hoạch định chính sách di trú.…