canadainfo.net
Chuẩn bị đánh thuế nhà bỏ trống, Vancouver khuyến cáo chủ nhà khai báo tình trạng nhà, nếu không sẽ bị phạt nặng
Chủ nhà phải nộp mẫu khai báo tình trạng nhà trước ngày 2/2/2018 để xác định xem nhà của họ có bị đánh thuế hay không. Chủ của những nhà không phải là nơi cư ngụ chính có tới ngày 1/7 để tìm được n…