canadainfo.net
Số người ngoại quốc mua nhà tăng ở vùng Vancouver
Người mua ngoại quốc chiếm 5% số nhà mua tại vùng Vancouver trong tháng 9, tỷ lệ cao nhất từ khi thuế đánh vào người mua ngoại quốc ra đời cách đây hơn một năm.…