canadainfo.net
Canada tăng 35,300 việc làm trong tháng 10
Hôm thứ Sáu 3/11, cơ quan Thống kê Canada cho biết nền kinh tế Canada tăng thêm 35,300 việc làm trong tháng 10: tăng 88,700 việc làm toàn thời gian, nhưng mất 53,400 việc làm bán thời gian.…