canadainfo.net
Các lãnh sự quán Canada ở Mỹ sẽ nói rõ chính sách với người muốn xin tị nạn
Các lãnh sự quán Canada ở Mỹ đã được chỉ thị nói lại cho rõ về các chính sách di trú của Canada khi dòng người xin tị nạn từ Mỹ đổ sang vẫn chưa thuyên giảm.…