canadainfo.net
Uber mở trung tâm nghiên cứu công nghệ xe tự lái ở Toronto
Uber sắp lập một nhóm nghiên cứu chuyên về công nghệ xe tự lái ở Toronto. Với trung tâm thứ ba, và là trung tâm đầu tiên bên ngoài nước Mỹ, Uber thể hiện quyết tâm theo đuổi những tham vọng của hãn…