canadainfo.net
Mức lương ở Canada trong tháng 7 tăng nhanh nhất từ năm 2009, nhưng thất nghiệp lên tới 5.7%
Mức lương ở Canada trong tháng 7 tăng nhanh nhất từ năm 2009, nhưng thất nghiệp lên tới 5.7%