canadainfo.net
Thủ tướng Trudeau ngỏ ý góp gỗ, thép Canada để giúp tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris
Thủ tướng Trudeau ngỏ ý góp gỗ, thép Canada để giúp tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris