canadainfo.net
Ông 68 tuổi đầu thú sau khi 4 người bị bắn chết ở Penticton, BC
Ông 68 tuổi đầu thú sau khi 4 người bị bắn chết ở Penticton, BC