canadainfo.net
Cảnh sát Ottawa đào tuyết giải thoát ông cụ bị kẹt trong nhà từ đầu mùa đông
Cảnh sát Ottawa đào tuyết giải thoát ông cụ bị kẹt trong nhà từ đầu mùa đông