canadainfo.net
Bệnh viện Ottawa dùng ‘hộp đen’ ghi lại các ca mổ
Bệnh viện Ottawa dùng ‘hộp đen’ ghi lại các ca mổ