canadainfo.net
Ngoại trưởng Canada nêu vấn đề thuế quan với Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Ngoại trưởng Canada nêu vấn đề thuế quan với Chủ tịch Hạ viện Mỹ