canadainfo.net
Giá nhà Canada trung bình giảm 5.5% trong năm qua
Giá nhà Canada trung bình giảm 5.5% trong năm qua, xuống còn $455000, theo Hiệp hội Địa ốc Canada (CREA).