canadainfo.net
Chính phủ Canada khuyến cáo không đi Haiti đang bạo động
Chính phủ liên bang Canada khuyến cáo không đi #Haiti trong khi nhiều người Canada mắc kẹt tại đất nước đang có bạo động