canadainfo.net
Alberta tiếp tục đợt thời tiết cực lạnh; có nơi cảm giác gió lạnh -50 độ C
Alberta tiếp tục đợt thời tiết cực lạnh; có nơi cảm giác gió lạnh -50 độ C