canadainfo.net
Án chung thân cho kẻ bắn chết 6 người tại đền thờ Hồi giáo ở Quebec
Alexandre Bissonnette, thủ phạm vụ thảm sát tại đền thờ Hồi giáo ở Quebec, bị kết án chung thân, không được xin tạm tha trong 40 năm.