canadainfo.net
Tỷ phú Ron Joyce, đồng sáng lập viên Tim Hortons, qua đời, thọ 88 tuổi
Tỷ phú Ron Joyce, đồng sáng lập viên Tim Hortons, qua đời, thọ 88 tuổi