canadainfo.net
Trúng số lớn, nhưng bị truy tố vì dùng thẻ tín dụng ăn cắp để mua vé số
Một phụ nữ ở Newfoundland trúng số lớn nhưng niềm vui chẳng tày gang vì nay cô ta bị truy tố tội ăn cắp thẻ tín dụng và dùng thẻ đó mua tấm vé trúng.