campzzz.com
เราจะทำตัวตนใน Social network อย่างไรให้ดูดี
เพราะยุคนี้ การมี Social Network กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว และเป็นสิ่งที่วัดความดูดีหรือตัวตนของเรา เพื่อให้คนอื่นพิจารณา และยอมรับเพื่อเข้าสู่สังคมอื่น ๆ ที่คนอื่นวางเอาไว้ ไม่ว่าจะการงาน หรือการร่…