campzzz.com
เราจะอยู่ในกรุงเทพอย่างไร
ผมเชื่อว่า กรุงเทพมหานครคือเมืองที่หลาย ๆ คนแสวงหาโอกาส เงินทาง รายได้ ความฝัน ความหวัง และความสำเร็จ ทุก ๆ คนมุ่งหน้ามาที่กรุงเทพมหานครเพื่อความหมายของชีวิต กรุงเทพเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นเมืองที่ค…