campzzz.com
ความรู้สึกเมื่อได้ลองถ่ายด้วยกล้อง Fujifilm GFX 50 R
ในช่วงใกล้ๆ photokina ในปี 2018 วงการกล้องต้องสั่นสะเทือนเมื่อ Canon และ Nikon ประกาศออกกล้อง Mirrorless Full Frame โดยทาง Nikon ชิงออกตัวก่อนและตามมาคือ Canon แล้ว Canon เองก็เปิดตัวโดยที่ไม่บอกข่…