campzzz.com
ถ่ายภาพบุคคลด้วยเลนส์คิท
ว่ากันว่า เลนส์คิทเปรียบเสมือนเลนส์ครูที่คอยเป็นครูสั่งสอนช่างภาพเริ่มต้น อาจารย์ที่สอนถ่ายภาพเริ่มต้นบางทีเค้าจะสอนรวม ๆ ให้รู้พื้นฐานการถ่ายภาพที่ควรรู้ ไม่ว่าถ่ายภาพบุคคล, ถ่ายภาพกีฬา, ถ่ายภาพ L…