camath.wordpress.com
Teorema lui Lagrange
In continuare vom considera cunoscute urmatoarele notiuni si proprietati: Multimea numerelor intregi impreuna cu adunarea formeaza o structura algebrica de grup abelian, pe care il vom nota $late…