camath.wordpress.com
Matrici partitionate de ordinul doi
In continuare vom stabili o formula de calcul a determinantului unei matrice partitionate de ordinul doi cand una din submatricile patratice componente este nesingulara . Vom considera, pentru ince…