callmeblueza.wordpress.com
[Enter Mar] – Khái niệm Word of Mouth Marketing (WOMM)
Trong bài viết này, tôi có sử dụng thông tin ở rất nhiều nguồn khác nhau (đặc biệt là ở cuốn Word Of Mouth Marketing của Andy Sernovitz), chỉnh sửa và biên tập lại với văn phong dễ đọc dễ hiểu nhất…