calindiaconu.com
Zodia Spânului
Așadar, sunt trei tipuri de oameni de care trebuie să ne ferim …și acestea sunt, după cum citim în Psalmul Întâi: Necredinciosul (ateul) Păcătosul (cel fără-de-lege) Pierzătorul (îmbietorul, cel ca…