calindiaconu.com
Omul si Lumea
Lumea a fost creată pentru om, iar omul a fost creat pentru lauda lui Dumnezeu. Într-o logică perfectă, Sfântul Antonie cel Mare ne explică de ce lucrurile stau aşa şi nu altfel: Lumea e un cadou …