calafellonfire.cat
El 80 % dels usuaris de Facebook està connectat a una pime
El 80 % dels usuaris de Facebook està connectat a una pime. El potencial que les xarxes socials tenen en l'actualitat és innegable tant en l'àmbit personal com en el professional.