calafellonfire.cat
Publicitat i la vergonya o de com podem sorprendre els clients.
Publicitat i la vergonya o de com podem sorprendre els clients. Només cal que hi pensem. Estem fent una bona gestió creativa de la nostra comunicació?