cahitalptekin.wordpress.com
Kitaplarımızdan Türk Yazıtları, Kaynakların Işığında Sultan Vahidettin ve Sha-t’o Türkleri &Çin Tahtında Bir Türk Boyu’nu Kıymetli Tarihçi Sinan Meydan İçin İmzaladık
Türklük için çok önemli bir kalem, önemli bir aydın ve Atatürkçü Sn. Sinan Meydan’a hem her biri çok kıymetli kitaplarından imzalattım ve hem de kendilerine imzalı kitaplarımdan üçünü takdim …