cahitalptekin.wordpress.com
İttihat ve Terakki Cemiyeti Uygulamalarının Atatürk İnkılaplarıyla Karşılaştırılması
Giriş Türk siyasi tarihinde 1908–1918 yılları arasına damgasını vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşu, Fransız İhtilali’nin yüzüncü yıldönümü olan 1889’dur. Mekteb-i Tıbbiye öğrencilerinin…