cahayaamal.wordpress.com
Tahajud
Memperjalankan di waktu malam (Al-‘Isrā’):79 – Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat…