cahayaamal.wordpress.com
Supaya Hidup Lapang Dada
Seorang yang lagi galau menapaki kehidupan yang dialaminya. Menemui gurunya sebut saja Nama Kusuma. Kyai saya telah buat usaha tapi yang ketemuai kegagalan, modal hilang, tertipu oleh rekan sehingg…