cahayaamal.wordpress.com
Agama Ibrahim
Agama yang menyuruh untuk ibadah hanya kepada Allah semata. Menyebah atau mentauhid Allah swt semata. Mengutus para nabi dan Rosul untuk menyeru beribadah kepada Allah semata. Perkataan yang palin…