cafepedagogic.com
Land Art
El moviment, el canvi, la llum, el creixement i la decadència són l’ànima de la natura, les energies que tracto d’explotar. L’emoció causada pel contacte, per la resistència als l…