cafepedagogic.com
Jugar, jugar i no parar de jugar!!!!
Si observem detingudament a un infant durant un llarg període de temps, estem en contacte amb ell, l’escoltem (amb tots els sentits) i mantenim una actitud de respecte absolut; amb molta seguretat,…