cafe-kagiya.com
県道37号 迂回路 1017
県道37号南アルプス公園線 の迂回歩道が出来ました 通行出来る時間は 7:00〜17:00だそうです カフェの…