cadat.nl
Zeggenschap over R2C!
Consultatie Wet versterking participatie op decentraal niveau Dit wetsvoorstel regelt dat het decentraal bestuur inwoners in staat stelt te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluati…