cadat.nl
Positieve evaluatie Mensen Maken de Buurt en de ideeënmakelaar
In het laatste half jaar van 2018 heeft onderzoeksbureau Movisie in opdracht van de gemeente, onderzoek gedaan naar de manier waarop bewonersinitiatieven in Lelystad worden ondersteund. Het onderzo…