cadat.nl
@Movisie jaarbericht 2018
Movisie zet zich in voor duurzame positieve verandering voor mensen in kwetsbare situaties. Ook in 2018 werken we intensief samen met ministeries, gemeenten, kennisinstituten, maatschappelijke orga…