cadat.nl
Vrouwen zichtbaarder in de buurt
Ruimte maken voor vrouwelijk leiderschap en emancipatie in buurt en stad is op veel verschillende manieren te bereiken, ontwikkelen of vast te grijpen. Tijdens de 27e editie van Buurtcommunities ve…