cadat.nl
Handreiking Popular Education
Deze training is ontwikkeld in het kader van het project Betere gezondheid voor Somalische en Afghaanse Nederlanders (vanuit het programma van FondsNutsOhra, ‘Gezonde toekomst dichterbij’, dat proj…